Prodej plemenných býků a jalovic


V současné době se intenzivně věnujeme odchovu plemenných býků u chovatele. Každoročně doma odchováváme simentálské býčky převážně ve druhém, případně třetím turnusu. Většina chovných jalovic slouží pro obnovu základního stáda, v menší míře pak k prodeji dalším chovatelům.

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME 6 BÝČKŮ NA PRODEJ VE 2.TURNUSU 2023.

Genetický potenciál našeho stáda :
Základní stádo pocházející z Kašperských Hor v roce 2003 činilo 10 ks jalovic, z nichž 7 ks mělo podíl krve S75C25 až S 88C12 a pouze 3 ks byly čistokrevné s podílem krve S 100. Z tohoto základu jsme pomocí inseminace a embryotransferu za 13 let vyšlechtili stádo 30 ks matek z nichž polovina je čistokrevných (S100).

Při použití inseminace se nám osvědčila dánská genetika, především ZSI 400 Hedetoft United P, jehož potomci vynikají velkým rámcem, dobrou růstovou schopností a výborným osvalením. Tohoto býka jsme používali i ve formě embryí vypláchnutých z naší nejlepší krávy. V inseminaci používáme tohoto býka také v pozici otce a dědečka u býků ZSI 817 Ursus PP a ZSI 820 Moldau Erasmus PP.
Ze zámořské genetiky se nám osvědčil kanadský ZSI 401 Iroc Rocket, jehož dcery jsou výbornými matkami s ideálním vemenem a výbornou mléčností. Ve stádě máme také plemenice po ZSI 769 Trast Vodňanský PP který pochází z legendárního českého chovu pana Františka Koláře. V přirozené plemenitbě u nás působí býk ISI 083 Dumas z Ležnice P z chovu pana Františka Bartoně.